Bekijk de webversie als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.
Gemeente Den Haag 1 | 6 november 2017
  Nieuwsbrief Kijkduin  
Nieuwsbrief Kijkduin
 

Alstublieft! De eerste Nieuwsbrief Kijkduin. Met deze nieuwsbrief wil de gemeente u zo goed mogelijk informeren over de ontwikkelingen in Kijkduin Binnen en Kijkduin Bad. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u eerder bij een bewonersbijeenkomst heeft aangegeven deze te willen ontvangen of omdat u de afgelopen periode betrokken bent geweest bij de ontwikkelingen in Kijkduin. De nieuwsbrief verschijnt meerdere keren per jaar. Indien u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u dit onder aan deze nieuwsbrief aangeven door op Afmelden te klikken.


Start voorbereidende werkzaamheden Kijkduin Bad
Start voorbereidende werkzaamheden Kijkduin Bad

In november gaan de eerste werkzaamheden van start voor de ontwikkelingen in Kijkduin Bad. In opdracht van de gemeente Den Haag zal de ontwikkelaar, FRED Developers, op en rond het Deltaplein kabels en leidingen verleggen. Hiervoor zal een deel van het Deltaplein worden afgezet. Daarna gaat FRED Developers van start met de bouw van het nieuwe winkelcentrum (fase 1). De voorlopige planning is als volgt:

november 2017:
• start sloopwerkzaamheden

december 2017:
• verplaatsen vuurtoren naar een nog te bepalen tijdelijke plaats
• opheffen deel parkeerterrein
• start aanleg bouwterrein (plaatsen bouwschuttingen)
• inrichten bouwplaats
• start bouw fase 1 parkeergarage, winkels en appartementen


Inloopavond Kijkduin Bad druk bezocht
Inloopavond Kijkduin Bad druk bezocht
Op dinsdag 24 oktober hield de gemeente Den Haag samen met FRED Developers, ontwikkelaar van het centrumgebied en BOHA, ontwikkelaar van het NH Atlantic Hotel een inloopavond in het Atlantic Hotel in Kijkduin Bad. Ruim 125 bezoekers waren aanwezig om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen in Kijkduin Bad. Zo was er informatie beschikbaar over de geplande bouwwerkzaamheden en de inrichting van de bouwplaats. Ook werd de planning en fasering van de afsluitingen en omleidingen toegelicht. De meeste bezoekers waren positief over de ontwikkelingen in Kijkduin Bad.

 
Vuurtoren wordt tijdelijk verplaatst Knelpunten Noordwestelijke Hoofdroute worden aangepakt

De karakteristieke Vuurtoren op de boulevard van Kijkduin Bad wordt tijdelijk verplaatst naar een plek in de middenberm van de Kijkduinsestraat nabij de kruising met de Machiel Vrijenhoeklaan. Ook de draaimolen zal als gevolg van de werkzaamheden verplaatst moeten worden.De gemeente gaat een aantal knelpunten aanpakken op de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR). Dit is de route tussen Kijkduin (Kijkduinsestraat) en Scheveningen (Scheveningse-weg/Van Stolkweg) via onder meer de Segbroeklaan en Johan de Wittlaan. De herinrichting van de Machiel Vrijenhoeklaan-Sportlaan is het eerste deelproject van de Noordwestelijke Hoofdroute (NWHR). Dit deel gaat over de Machiel Vrijenhoeklaan en de Sportlaan tot en met het kruispunt met de Kwartellaan.

Lees verder

Uw eigen droomhuis in Schapenatjesduin
Uw eigen droomhuis in Schapenatjesduin

Op de voormalige scheidsrechtersvelden aan de Schapenatjesduin kunt u uw eigen droomwoning bouwen. Er is ruimte voor 17 vrijstaande woningen, 8 patio-bungalows en 30 eengezinswoningen. De grond koopt u van de gemeente, de woning bouwt u zelf. Dat betekent dat u zelf het uiterlijk en de indeling van uw woning bepaalt. Voor Kijkduin geldt een beeldkwaliteitsplan. Zo vormen alle individuele woningen alsnog een geheel.

De door u te realiseren woning krijgt geen tuin. De duinen zijn uw tuin. Wel is het mogelijk een eigen terras te realiseren. Duurzaam bouwen is de toekomst: de woningen worden energieneutraal. U wint uw eigen energie en uw rekening is laag of zelfs nul.
U kunt zich inschrijven voor dit unieke project op woensdag 8 november 2017. Op die dag staat op de homepage van de website www.ikbouwindenhaag.nl een inschrijfformulier voor u klaar. De notaris loot vervolgens de volgorde waarin u uw kavel kunt kiezen. Daarna bent u aan zet.

Lees verder  ›

 
Start grondwerkzaam-heden Schapenatjesduin Start uitbreiding waterpartij ISH
In oktober is de gemeente gestart met de voorbereidende grondwerkzaamheden op het Schapenatjesduin. De oude drainage en de aanwezige kabels en leidingen worden verwijderd. Vanaf december wordt vervolgens begonnen met de kap van een aantal bomen zodat het gebied in januari 2018 op verschillende locaties kan worden opgehoogd. Hiermee wordt het duinlandschap op deze locatie teruggebracht. Vanaf voorjaar 2018 wordt de locatie bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat de bouwwegen, riolering, nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd. Vanaf oktober 2018 kan worden gestart met de bouw van de woningen. Met het verbreden van de waterpartij langs de Wijndaelerweg bij de International School of The Hague (ISH) wordt een begin gemaakt met de uitvoering van het Landschappelijk Raamwerk voor Kijkduin.
In december wordt een aantal bomen langs de waterpartij gekapt; hierdoor komen enkele monumentale bomen vrij te staan, zodat ze meer tot hun recht komen. Langs de Wijndaelerweg wordt het groen voor een groot deel gesaneerd. Hier groeit de gevreesde Japanse Duizendknoop. De waterpartij wordt vergroot. Duur van de werkzaamheden is ongeveer twee maanden.
Lees verder

Voortgang bouw International School of The Hague
Voortgang bouw International School of The Hague

Voor de uitbreiding van de Internationale School of The Hague is begin deze zomer de eerste paal “geslagen”. Hierna is de uitvoering helaas vertraagd. Inmiddels is een tijdelijke brug gerealiseerd en is de bouw van de uitbreiding van de ISH voortvarend hervat.


Voorbereidingen bouw Zuiderduinen gestart
Voorbereidingen bouw Zuiderduinen gestart

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de ontwikkeling van Zuiderduinen, het project van Schouten BV op de locatie van het voormalige parkeerterrein aan de Wijndaelerweg, in volle gang. In fase 1 zijn de bomen verwijderd en is begonnen met het bouwrijp maken van dit deel van de locatie. Schouten Bouw begint in november met de bouw van het eerste appartementencomplex. De gemeente start dan met het bouwrijp maken van fase 2, waarbij een deel van het Wijndaelerduin wordt verlegd.

Lees verder  ›

Zorgvuldige bomenkap in Kijkduin
Bij de ontwikkelingen in Kijkduin Binnen, zoals die van Schouten (Zuiderduinen) en Synchroon (Finest of Ockenburgh) en op het Schapenatjesduin moeten veel bomen worden gekapt. De gemeente ziet er op toe dat alleen bomen gekapt danwel verplant worden als dit echt nodig is voor de nieuwbouw. De ontwikkelaar wordt verplicht om te kappen bomen te vervangen door nieuwe aanplant in het gebied. Als dat niet mogelijk is, omdat het bijvoorbeeld niet past in het ontwerp van het plan, wordt ter compensatie per boom een bijdrage in het bomenfonds gedaan. Deze bijdrage is afhankelijk van de waarde van de te kappen boom. De gemeente heeft in overleg met o.a. de AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming) en de Bomenstichting een inventarisatie gemaakt van de bomen op de ontwikkellocaties. Hieruit bleek dat een groot aantal bomen in slechte staat verkeerde, ziek was en ervoor in aanmerking kwam om gekapt te worden. Voor alle te kappen en te verplanten bomen wordt een kapvergunning aangevraagd.

Aanmelden nieuwsbrief
Is deze nieuwsbrief aan u doorgestuurd en wilt u deze zelf in uw mailbox ontvangen? Dan kunt u zich daarvoor aanmelden.
  In deze nieuwsbrief
  Start voorbereidende werkzaamheden Kijkduin Bad  
  Inloopavond Kijkduin Bad druk bezocht  
  Vuurtoren wordt tijdelijk verplaatst  
  Knelpunten Noordwestelijke Hoofdroute worden aangepakt  
  Uw eigen droomhuis in Schapenatjesduin  
  Start grondwerkzaam-heden Schapenatjesduin  
  Start uitbreiding waterpartij ISH  
  Voortgang bouw International School of The Hague  
  Voorbereidingen bouw Zuiderduinen gestart  
  Zorgvuldige bomenkap in Kijkduin  
  Aanmelden nieuwsbrief  
Colofon


Dit is een uitgave van
Gemeente Den Haag
Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling Projectmanagement 

kijkduin@denhaag.nl
tel. 14070
www.denhaag.nl/kijkduin

 

Den Haag © 2017 Proclaimer Afmelden