Klik hier om dit bericht in uw webbrowser te openen.

For English see below
header Iovis syposium

Zeven jaar oorlog in Syrië
Oorlogs- en vredeswetenschappen in tijden van crisis

Wat is de impact van oorlog op mensen, en hoe kunnen oorlogs- en vredeswetenschappen bijdragen aan een vreedzamere wereld? De Faculteit Sociale Wetenschappen VU en IOVIS, Centre for Peace and Conflict i.o. VU, organiseren, in samenwerking met de Stichting Vredeswetenschappen en VUvereniging, een interdisciplinair panel dat zich buigt over Syrië.

Symposium en uitreiking scriptieprijs
Wat doet zeven jaar aan oorlog of het vluchten voor geweld met iemand? Wat is de rol van religie in processen rondom oorlog en vrede, en wat voor internationale instrumenten hebben we eigenlijk om gehoor te geven aan de menselijke aspecten van oorlog?
Deze vragen alsmede de relevantie van wetenschappelijk onderzoek en -onderwijs in tijden van hardnekkige politieke instabiliteit en gewapende conflicten, staan centraal tijdens dit symposium. Daarnaast presenteren studenten van verschillende Nederlandse universiteiten hun bijzondere scripties die genomineerd zijn voor de Visions on Peace master scriptie prijs.

Sprekers
Marit Sijbrandij, universitair hoofddocent Klinische Psychologie VU en coördinator van het Horizon 2020 STRENGTHS project voor het opschalen van psychologische interventies met Syrische vluchtelingen.
Srdjan Sremac, universitair docent Faculteit Godgeleerdheid VU en co-directeur van het Amsterdam Center for the Study of Lived Religion.
Wouter Werner, hoogleraar International Publiekrecht VU.
Ruud Welten, bijzonder hoogleraar Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voorzitter van de Stichting Vredeswetenschappen.

De paneldiscussie zal worden geleid door Wolfgang Wagner, hoogleraar Internationale Veiligheid VU, en directeur van het nieuwe minor programma Peace and Conflict Studies.

Programma
14:00 – 14:10 uur Opening door Wolfgang Wagner
14:10 – 14:20 uur Welkom door Ruud Welten
14:20 – 15:50 uur Paneldiscussie
15:50 – 16:10 uur Pauze
16:10 – 17:10 uur Presentaties genomineerden Visions on Peace master scriptie prijs
17:10 – 17:30 uur Uitreiking prijs en afsluiting
17:30 uur Borrel

Datum: 15 december 2017
Tijd: 14:00 – 17:30
Locatie: Hoofdgebouw VU, Aurora zaal (begane grond)
Toegang: Vanwege een beperkt aantal zitplaatsen, gelieve via een aanmeldformulier te registreren.

 

header Iovis syposium

Syria’s Seven Years of Tragedy: Peace and Conflict Studies in Times of Global Challenges

What is the impact of war on people, and how can peace and conflict studies contribute to sustainable peace? The VU Faculty of Social Sciences and IOVI,S Centre for Peace and Conflict organise an interdisciplinary panel of experts in collaboration with the Dutch Foundation for Peace Studies and VUvereniging, to examine the case of Syria.

Symposium and presentation master thesis prize
What is the impact of seven years of war, or fleeing war, on individuals? What is the role of religion in processes around peace and conflict, and what international instruments do we have in order to take into account the human dimensions of war? These questions, and the relevance of academic research and education in times of persistent political instability and armed conflicts, lie at the heart of this symposium. Also, exceptional theses nominated for the Visions on Peace master thesis prize will be presented by the future generation of peace and conflict scholars and practitioners from across universities in the Netherlands.  

Speakers
Marit Sijbrandij
, Associate Professor Clinical Psychology VU, and coordinator of the Horizon 2020 STRENTHS project for scaling up psychological interventions with Syrian refugees.
Srdjan Sremac, lecturer at the Faculty of Theology VU, and co-director of the Amsterdam Centre for the Study of Lived Religion.
Wouter Werner, Professor of Public International Law VU.
Ruud Welten, Professor of Philosophy at the Erasmus University Rotterdam by special appointment of the Thomas Moore Foundation and Chair of the Dutch Foundation for Peace Studies.

The panel discussion will be moderated by Wolfgang Wagner, Professional of International Security VU, and director of the new minor programme Peace and Conflict Studies.

The programme
14:00 – 14:10 Opening by Wolfgang Wagner
14:10 – 14:20 Welcome by Ruud Welten
14:20 – 15:50 Panel discussion
15:50 – 16:10 Break
16:10 – 17:10 Presentations nominees Visions on Peace master thesis prize
17:10 – 17:30 Award ceremony and closing
17:30 Drinks

Date: 15 December
Time: 14:00-17:30
Venue: Main Building – Aurora (ground floor)
Admission: As seats are limited, please register via registration form

 

contact

Dit is een uitnodiging van Faculteit Sociale Wetenschappen VU.
Voor vragen en meer informatie: r.m.anholt@vu.nl

Afmelden