Bekijk de webversie als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.
Gemeente Den Haag 30 november 2017
 
segmenten
  Nieuwsbrief  
Nieuwsgierig Voortgezet Onderwijs
 

De Sint is weer in het land, de kerstvakantie komt in zicht en het weer laat zich van een winterse kant zien. Voor de natuur de tijd van rust en winterslaap, maar bij Milieueducatie hebben we daar geen tijd voor. Ook in deze periode zijn er genoeg interessante activiteiten over natuur en milieu. Deze nieuwsbrief staat vol met voorbeelden: met een verslag van een milieuprojectweek, een zoekmachine voor techniek opdrachten en een zelfbouw spectroscoop waarmee je in het donker kunt meten wat voor type verlichting gebouwen hebben.


Milieuproject Heldring College

door Glenn Ishaak, teamleider onderbouw

Wat weten de kinderen nou echt af van het milieu? Zien ze het grote verband? Weten ze dat het niet stopt bij de grens? Wat is hun eigen bijdrage daarin? Hoe lang blijft een stukje kauwgum eigenlijk liggen op de stoep? Hoe groot wordt het probleem als de bevolking toeneemt? Allemaal vragen die weer andere vragen oproepen.

De week voorafgaand aan de herfstvakantie stond op het Heldring College in het teken van het milieu. In die week wilden wij de leerlingen inzicht geven in een lokaal milieuprobleem, een nationaal en een mondiaal milieuprobleem. Daarbij was het van belang dat ze de samenhang van de schoolvakken leerden kennen, maar vooral ook hun eigen rol in het (vervuilen van) milieu. De heersende gedachte was: elke leerling die daarna zijn gedrag verbetert t.a.v. het milieu is pure winst.

Om een indruk te krijgen van de week:

Rekenen / wiskunde
Leerlingen leerden hoeveel water een minuut douchen kost. Ze rekenden hun gezinssituatie uit op jaarbasis. En naast de hoeveelheid waterverspilling rekenden ze ook uit welke kosten daarbij hoorden.

Economie / aardrijkskunde
Het opgedroogde Aralmeer: een milieuramp, vanwege de irrigatie van de katoenteelt in Oezbekistan in de jaren 70 en 80. Of de productie van een spijkerbroek: wat betekent dit voor het milieu?

Geschiedenis / aardrijkskunde
De industriële Revolutie: start van de massale vervuiling door de mens. De Deltawerken: een wereldwonder dat het milieu ingrijpend veranderde.

Biologie
Wateronderzoek in de omgeving van de school.

Gymnastiek
Een buurtonderzoek naar zwerfafval, de vermoedelijke leeftijd van de vervuilers en het aantal vuilnisbakken.

Beeldende vorming
Sieraden maken uit afval.

Theater
Een debat over het kappen van bossen voor de houtindustrie met in de hoofdrollen Greenpeace, meubelmakers en houthakkers.

Technologie
Kennismaking met Urby, een vuilverzamelrobot. Hoeveel zien we er binnenkort op straat?

Engels / Spaans
Een milieuprobleem in het land van die taal.

Eén klas had de opdracht in kaart te brengen hoe milieuvriendelijk onze school is. Interviews met vragen over o.m. papierbakken, recycling, inzameling van klein chemisch afval, zonnepanelen enz. zullen leiden tot een voorstel voor verbetering.

Milieueducatie dacht mee over de invulling van deze projectweek, regelde de Urby en de opdrachten en materialen voor het wateronderzoek. Heeft u ook interesse in een thema, project of opdracht op school over natuur of milieu? We denken graag (gratis!) met u mee. Mail ons op: milieueducatie.vo@denhaag.nl


Techniekopdrachten vind je via Techfinder!

Het onderwijs is volop in beweging rondom het onderwerp techniek. Vanuit allerlei kanten wordt er educatief materiaal aangeboden.

Een mooi overzicht met al het aanbod over techniek kunt u vinden op Techfinder.nl. Dit is de plek voor de omgeving Haaglanden om gastlessen, educatief materiaal, proefjes en nog veel meer te vinden én aan te bieden. Staat hij al bij uw favorieten?

Techfinder heeft educatief materiaal voor:

- 5 minuten
- Lessen
- Leskisten
- Leerlijnen
- Tripjes langs bedrijven
- Gastlessen

Het Haagse deel van Techfinder wordt up-to-date gehouden door Milieueducatie van de Gemeente Den Haag. Dit betekent dat er telkens nieuwe toevoegingen worden gedaan en dat producten worden gescreend voordat ze worden geplaatst.


Doe mee met de Nationale Lichtmeting!

Met het begin van de wintertijd ging de GLOBE Nationale Lichtmeting van start. Middelbare scholieren brengen deze winter met een zelfgebouwde spectroscoop in heel Nederland in kaart hoe duurzaam wij onze huizen verlichten. De spectroscoop kan, ook als de gordijnen dicht zitten, vaststellen of er gloeilampen, spaarlampen of ledlampen gebruikt worden.

Deze week gaat de zon al rond 16.30 uur onder en begint de avond dus vroeg. Een mooie kans voor leerlingen om door hun buurt te lopen en te onderzoeken hoe de bewoners hun huis verlicht hebben. De leerlingen gebruiken hiervoor een gratis zelfbouw spectroscoop (zie de lesopdracht in deze nieuwsbrief). Met dit kartonnen kokertje kun je dwars door een gordijn heen het spectrum van de verschillende lampen in de kamer bekijken. De gloeilamp, spaarlamp en ledlamp hebben alle drie een uniek spectrum en zijn zo van elkaar te onderscheiden. De leerlingen bepalen per huishouden welke typen verlichting worden gebruikt en voeren hun waarnemingen in op de website van het project en zo ontstaat de nationale lichtkaart waarop te zien is hoe duurzaam Nederlanders hun huizen verlichten.

Het project is een initiatief van GLOBE Nederland, de Nederlandse tak van het wereldwijde milieuonderzoeksprogramma van NASA waaraan meer dan 30 duizend scholen in 119 landen deelnemen. Matthijs Begheyn van GLOBE Nederland: "Wij zijn erg benieuwd naar hoe duurzaam Nederlanders hun huizen verlichten. Leerlingen brengen dit in kaart en zullen vervolgens ook een campagne starten in de buurt om bewoners bewust te maken van de kansen die er zijn om duurzaam te verlichten. Het mooie is dat het vervangen van al je onzuinige lampen door een ledlamp ook nog eens zo'n 45 euro per jaar oplevert!"

Nog 11 gloeilampen en 13 halogeenlampen per huis
Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal zal de resultaten van de leerlingen bestuderen en geeft op 18 december in een Youtube Live uitzending de leerlingen feedback op de metingen die gedaan zijn. Woordvoerder Mariken Stolk: "We helpen consumenten om over te stappen op zuinige lampen en hebben een keuzehulp om de juiste ledlamp te vinden. Een gemiddeld Nederlands huishouden heeft nog 11 gloeilampen en 13 halogeenlampen in huis. We zijn erg benieuwd hoeveel onzuinige lampen de leerlingen tellen. Ook zou het interessant zijn of de leerlingen iets kunnen uitvinden over de geografische spreiding van het gebruik van duurzame verlichting. Zijn er misschien nog specifieke wijken of doelgroepen die achterblijven? Dan kunnen de leerlingen daar op inzetten in de bewustwordingscampagne die zij organiseren.”


Geo Future School: De wijk van de toekomst

Hoe ziet Nederland eruit in 2050? In de toekomst krijgen we onder andere te maken met verdere technologisering, klimaatverandering, een ongelijke bevolkingsgroei en individualisering en een overgang naar een meer duurzame economie. Dit zijn allemaal opgaven waarmee we in de toekomst rekening moeten houden. Daarover gaan leerlingen nadenken in de Geo Future School module ‘De wijk van de toekomst’.

Deze Geo Future School module is voor alle scholen in Nederland beschikbaar en vormt het uitgangspunt van een wedstrijd voor leerlingen.

In de module denken leerlingen na over de wijk van de toekomst. Nederland is een dichtbevolkt en welvarend land met een relatief kleine oppervlakte. Het is in Nederland altijd passen en meten om ruimte te vinden om te wonen, te werken, te winkelen, te recreëren en ons te verplaatsen. Juist daarom is het belangrijk om goed na te denken over de inrichting van de ruimte zodat al deze functies een zo goed mogelijke plek krijgen.

In de module maken leerlingen als eindopdracht een maquette van de wijk van de toekomst. De beste maquettes worden vanaf april 2018 getoond op de expositie 'Places of Hope' in Leeuwarden.

De module is bedoeld voor leerlingen van klas 2 en 3 vmbo, havo en vwo. U kunt meedoen met de wedstrijd van oktober 2017 tot en met eind januari 2018.


Lesopdracht – Spectroscoop maken

Leerlingen bouwen een eenvoudige spectroscoop uit een kartonnen bouwplaat. Deze bouwplaat is ontwikkeld om mee te doen met de Nationale Lichtmeting van GLOBE. Zie hiervoor ook het bericht 'Doe mee met de Nationale Lichtmeting!' in deze nieuwsbrief.

De spectroscoop bestaat uit een lange huls met aan de ene kant een spleet om het licht van de bron binnen te laten en aan de andere kant een tralie. Deze tralie is een doorzichtig stuk plastic waarin lijnen zijn gekrast op een hele kleine afstand. Door licht op de tralie te laten schijnen wordt het spectrum van de lichtbron op de binnenkant van de koker geprojecteerd en kan op basis van dit spectrum bepaald worden met wat voor soort lichtbron de leerling te maken heeft.

Scholen kunnen de spectroscopen gratis bestellen op de website van GLOBE.


Tips
Wilt u ook een succesvol project, goede tip, les of ander voorbeeld via ons delen met andere Haagse docenten? Laat het weten! Stuur een e-mail naar milieueducatie.vo@denhaag.nl.

Aanmelden nieuwsbrief

Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd van een collega? En wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Meld u aan via de website van de gemeente Den Haag.
 

  In deze nieuwsbrief
  Milieuproject Heldring College  
  Techniekopdrachten vind je via Techfinder!  
  Doe mee met de Nationale Lichtmeting!  
  Geo Future School: De wijk van de toekomst  
  Lesopdracht – Spectroscoop maken  
  Tips  
  Aanmelden nieuwsbrief  
Colofon

Dit is een uitgave van Gemeente Den Haag
Archeologie & Natuur- en Milieueducatie
team Milieueducatie
denhaag.nl/nme.

footer
Den Haag © 2017 Proclaimer Afmelden